КАДЕ ДА СЕ ВАКЦИНИРАМЕ ?
 
Центри за Јавно здравје во кои се врши незадолжителна вакцинација против ХПВ

   ИМЕ НА ЗУ  Контакт Тел.
01
Центар за јавно здравје- Скопје  02/3298 667
02
Центар за јавно здравје - Велес  043/233 202
03
Центар за јавно здравје - Тетово  044/331 233
04
Центар за јавно здравје - Куманово  031/425 880
05
Центар за јавно здравје - Штип  032/386 220
06
Центар за јавно здравје - Охрид  046/279 831
07
Центар за јавно здравје - Струмица  034/324 495
08
Центар за јавно здравје - Битола  047/208 101
09
Центар за јавно здравје - Прилеп  048/427 475
10
Центар за јавно здравје - Кочани  033/270 688

Овластени приватни здравствени установи за вршење на вакцинација против ХПВ

   ИМЕ НА ПЗУ  Контакт Тел.
01
ЈЗУ Клиника за гинекологија и акушерство  02/3147 458
02
ПЗУ Мала Богородица -Систина, Скопје  02/3073 335
03
ПЗУ Ре-Медика, Скопје  2603 202,
 2603 203,
 2603 100
04
ПЗУ Коруноски – МВР, Скопје  071 334 007
05
ПЗУ Д-р Цветановски, Скопје  070 272 770,
 3227 433
06
ПЗУ Деметра Медикал, Скопје  046/279 831
07
ПЗУ Св. Пантелејмон, Прилеп  048/417 741,
 078 202 102
08
ПЗУ Превентива, Струга  046/781 461,
 075 576 712